Nini kinatokea baada ya kifoNa ya kidunia na nafasi ya kudumu kwa ajili ya waumini na ya kidunia na nafasi ya kudumu pia kwa mashirika yasiyo ya waumini lakini si changeable ya hukumu ya Mungu. Si imeandikwa katika Biblia wakati wa kuja kwa mtu kifo lakini Biblia inatuambia kwamba baada ya kifo cha mtu, kuchukua yake kwa aidha ya mbili tu unafuu: Mbinguni au Kuzimu. Katika Mbinguni yeye kama yeye alitubu dhambi zake na kuaminiwa Kristo kwa ajili ya msamaha wake kutoka kwa dhambi. Kwa ajili ya waumini, na baada ya kifo ‘mimi kuondoka mwili huu kwamba mimi wenyeji kuishi katika uwepo wa Bwana’. Kama kwa ajili ya wasioamini, baada ya kifo ni wa milele adhabu katika moto wa jehanamu. Hapa baada ya machafuko, kama nini haina kutokea baada ya kifo.

Kwa hiyo, wakati bado mwisho ufufuo, baada ya kifo, mtu kubaki kwanza katika ‘muda mfupi’ Mbinguni na Kuzimu.

Milele marudio ya mtu si mabadiliko, lakini eneo lake mabadiliko

Kwa ajili ya waumini, na baada ya kifo, wao zitachukuliwa kwa mbingu mpya na dunia mpya.

Kwa upande mmoja, kwa ajili ya si waumini, wao watatupwa katika ziwa la moto

Maeneo mawili kwamba hii ni ya mwisho ya milele marudio ya mtu — yote ni ya msingi juu ya kama mtu ni yenye kuaminiwa katika Yesu Kristo peke yake kwa ajili ya wokovu wake au yeye kuaminiwa yake mwenyewe kwa matendo mema au dini, si tu kwa nini Kristo alivyofanya